fbpx

.

 

 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

In deze verklaring spreken we vanuit LivingJoy in de term ‘ik’.
LivingJoy, MilarepaToren en Brenda Wielders is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres             : … [indien van toepassingà “let op: geen bezoekadres”]

Postcode                                : 8017PA
Plaats                                      : Zwolle

KvK nr.                                    :
BTW nr.                                   :

Telefoonnummer                    : 038-4660868
e-mailadres                             : info@livingjoy.nl

 

 

In deze privacyverklaring informeren ik je hoe LivingJoy persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Ik respecteer de privacy van jou en alle gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van LivingJoy. Wees je er dus van bewust dat ik niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Livingjoy.

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE [JOUW BEDRIJFSNAAM] VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die LivingJoy verwerkt:

[VOORBEELDEN]

– Jouw voor- en achternaam;

– Jouw adresgegevens;

– Jouw telefoonnummer;

– Jouw e-mailadres;

– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats;

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam;

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE LIVINGJOY VERWERKT

Ik verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

LivingJoy heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via …[e-mailadres], dan verwijder ik deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG LIVINGJOY PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van LivingJoy en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan LivingJoy verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. LivingJoy verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht  

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LivingJoy tussen zit.

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

LivingJoy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

[voorbeelden: haal weg of vul aan]

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

LivingJoy

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw KvK-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres

30 dagen na websitebezoek

LivingJoy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

LivingJoy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

LivingJoy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LivingJoy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Met de volgende derden deelt LivingJoy gegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratiekantoor

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Boekhouder

 

 

 

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email- en websiteprovider

Verwerker

Voor de website en e-mails

 

Bank

Verwerkingsverantwoordelijke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door LivingJoy in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@livingjoy.nl
LivingJoy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LivingJoy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT

LivingJoy wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat LivingJoy niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website LivingJoy wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die LivingJoy gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
LivingJoy maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van LivingJoy & brendawielders.nl
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google  niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van LivingJoy zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.livingjoy.nl & http://www.onlinecoachacademy.nl is de website van Brenda Wielders

 

 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van LivingJoy maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door LivingJoy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@livingjoy.nl

 

– Deze privacy- en cookieverklaring is van … [datum] –

 

 

 

 

 

 

Verwerk je wel bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (in beginsel VERBODEN!). Het is alleen toegestaan in een bepaald aantal gevallen in de AVG bepaald. In dat geval kun je de volgende tekst gebruiken:

[JOUW BEDRIJFSNAAM] verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras (bv. pasfoto!)

– godsdienst of levensovertuiging 

– politieke voorkeur

– seksuele leven

– lidmaatschap vakbond

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

– kredietwaardigheidscheck (Bij [JOUW BEDRIJFSNAAM] is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken)

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [EMAILADRES] dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

– Biometrische gegevens

– Genetische gegevens

 

 

Laat klanten en/of websitebezoekers duidelijk weten dat je gebruikt maakt van geautomatiseerde besluitvorming/profilering en waarom. Geef daarbij informatie over de logica die daaraan ten grondslag ligt en geef het belang en de te verwachten consequenties/gevolgen van die verwerking voor de betrokkene aan.

 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 

Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld. Je bepaalt zelf hoe lang je deze persoonsgegevens bewaart. Hierbij moet je kijken naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor je ze hebt verzameld of worden gebruikt. 

Het kan wel zijn dat andere wetgeving een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zoals de belastingwetgeving die je verplicht bepaalde gegevens 7 jaar lang te bewaren. Deze bewaartermijnen kun je zelf toevoegen aan de privacyverklaring. 

 

Veel bedrijven delen persoonsgegevens met derden. Dit mag zo lang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als je gegevens met derden deelt, moet je dit melden in de privacyverklaring. Je kunt dit doen door een tabel toe te voegen waarin voor de klant duidelijk is aangegeven welke gegevens met wie worden gedeeld en voor welk doel.

Maak een onderscheid tussen verantwoordelijken (derden die zelf eigen doelen hebben met de persoonsgegevens, zoals de belastingdienst of een bank) en bewerkers (derden die in jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zoals een hostingbedrijf).

Is er sprake van verwerkerschap, dan blijf jij verantwoordelijk voor de verwerking, maar de bewerker heeft wel een aantal afgeleide verplichtingen voor onder meer de beveiliging en geheimhouding. Dit leg je vast in een verwerkersovereenkomst waarin je opschrijft wat de sancties zijn als er fouten gemaakt worden.

 

In geval van verstrekking aan derde landen (buiten de EU) moet je aangeven:

– of er een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat,

– of passende waarborgen zijn getroffen, welke dit zijn en of hier een kopie van kan worden verkregen,

– dan wel waar die waarborgen kunnen worden geraadpleegd (voorbeeld de privacywetgeving ‘Privacy Shield’ in de V.S);

 

 

 

 

 1. Als jouw website hier geen gebruik van maakt, kun je dit deel schrappen!

  Inde privacyverklaringmoet in ieder geval terugkomen dat:

 • je een verwerkersovereenkomst met Google hebt afgesloten.
 • de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden.
 • je ‘gegevens delen’ met Google hebt uitgezet.
 • de Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
 • welke Google Analytics-cookies geplaatst worden, met welk doel en wanneer deze verwijderd worden. Gebruik je andere tools en advertentieplatformen? Dan zal ook van deze de cookies op dezelfde manier het doel, tijdsduur en verantwoordelijke beschreven moeten worden.

Tip: bewaar een schermafdruk met daarop datum/tijd van het moment dat je bovenstaande aanpassingen hebt doorgevoerd. Hiermee kun je namelijk altijd aantonen wanneer je deze privacy-vriendelijke maatregelen hebt toegepast.